ODS

Adierazleak sarean eraikitzen

2021eko azaroak 25

Flota kudeatzeko eta kontrolatzeko baliabidea.
Javier Valladolid. Normicroko Administratzaile Solidarioa.

In-itinere / in-mission trafiko istripuak, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak finantzatutako EHUren ikerketa.
Rosa Mindeguia Petrirena. Ikerketaren koordinatzailea.

Adierazleak, enpresen baitan bide-segurtasunean aurrera egiteko oinarrizko aliatuak.
Josu Sierra Orrantia. Eusko Jaurlaritzako Mugikortasuna.

simbolo1

Taldeko ekintza elkareragilea.
Onofre Vicente. Fideliza-Grupo XABIDE.